Thực trạng tồn kho bất động sản ra sao?

Hùng Skyland

Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2016, lượng tồn kho căn hộ chung cư khoảng hơn 6.630 căn (tương đương với hơn 9.400 tỷ đồng); số lượng nhà thấp tầng hơn khoảng 6.560 căn (tương đương với hơn 12.210 tỷ đồng); diện tích đất nền nhà ở hơn 5.400.550m2 (tương đương với hơn 18.920 tỷ đồng); diện tích đất nền thương mại khoảng 1.483.190m2 (tương đương với hơn 4.300 tỷ đồng).

Thị trường BĐS

Theo đánh giá mới nhất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (viết tắt VNREA), trong khi mà các ngành kinh tế khác có dấu hiệu chững lại trong quý I/2016 thì lĩnh vực bất động sản và ngành xây dựng lại đang duy trì đà tăng trưởng khá ấn tượng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thì ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng khoảng 9,94{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} trong 3 tháng đầu năm, với mức cao nhất kể từ năm 2010, và hầu hết các công trình xây dựng cũng đều tăng trưởng tốt trong quý I năm 2016.


Trong đó, khu vực doanh nghiệp bên ngoài nhà nước có mức tăng cao nhất với tốc độ tăng giá trị sản xuất khoảng trên 23{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036}, còn các khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ tăng 11{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036}, còn khu vực doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp khác có tốc độ tăng trưởng âm. 

Trong đó nguồn giá trị sản xuất hoạt động ngành xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng đều đạt mức tăng trưởng cao nhất trên khoảng 12{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036}, còn giá trị sản xuất của công trình nhà không dùng để ở tăng trên khoảng 11{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036}, công trình nhà ở và các hoạt động xây dựng chuyên dụng có mức tăng tương ứng khoảng 8,4{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} và khoảng 6{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036}.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản cũng đã đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2012 cho tới nay, đạt khoảng 3,43{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} so với mức 2,55{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} trong năm 2015, đạt khoảng 2,38{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} năm 2014, đạt khoảng 1,37{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} so với năm 2013 và khoảng 0,75{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} so với năm năm 2012, và đồng thời có những tín hiệu rất khả quan.

Về tổng số lượng hàng tồn kho, theo số liệu công bố của Bộ Xây dựng, thì tính đến ngày 20/3/2016, tổng giá trị lượng tồn kho bất động sản còn vào khoảng hơn 44.850 tỷ đồng (đã giảm hơn 3.050 tỷ đồng so với khoảng thời điểm 20/2/2016).
Thị trường BĐSLượng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản cũng đã đạt những kết quả khá ấn tượng, khi tính đến 31/1/2016, tổng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản cũng đạt 394.013 tỷ đồng, tăng khoảng 26,07{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} so với cùng thời điểm 31/12/2014 và tăng khoảng 0,31{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} so với thời điểm 31/12/2015.

Cũng chỉ trong 3 tháng đầu năm 2016, ngành bất động sản có các hoạt động kinh doanh bất động sản cũng đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 239,8 triệu USD, chiếm hơn 6{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} tổng vốn FDI đăng ký đầu tư của cả nước.


×

Đăng ký nhận báo giá
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

×

Đăng ký nhận báo giá
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

×

Ký gửi Bất Động Sản
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin