Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ, thủ tục cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng

Hùng Skyland

Chúng ta đều đã rất quen thuộc với hai tên gọi sổ đỏ và sổ hồng, tuy nhiên, khi chưa cần làm thủ tục gì liên quan tới vấn đề đất đai, nhà cửa thì định nghĩa sổ đỏ, sổ hồng vẫn còn khá mơ hồ và chưa được quan tâm. Trên thực tế, sổ hồng và sổ đỏ không phải là tên gọi chính thức mà chỉ là tên gọi quen thuộc được người dân tự đặt ra dựa theo màu sắc của mỗi loại giấy nhằm dễ dàng phân biệt. Vậy sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ là gì?

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ đỏ: Tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành. Sổ đỏ có bìa màu đỏ, nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất (đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp…). Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Luật đất đai 2003: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất”.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tên thường gọi là Sổ đỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tên thường gọi là Sổ đỏ

Sổ hồng: Tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” do Bộ Xây dựng ban hành. Sổ hồng có bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Theo Điều 11 Luật nhà ở năm 2005, giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:

a) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Sổ hồng hay Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Sổ hồng hay Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Tuy nhiên, ngày 19/10/2009, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về việc cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Quyết định này nhằm thống thất sổ đỏ và sổ hồng thành một loại Giấy chứng nhận. “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành với một mẫu thống nhất và được áp dụng trên phạm vi cả nước.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Vậy hiện nay, nước ta vẫn đang lưu hành cả ba loại giấy tờ là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” và “Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Cả ba đều do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và đều có giá trị pháp lý được công nhận.

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng

Hiện nay rất nhiều người có nhu cầu cấp đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng cho tài sản của mình, vậy cần biết những gì khi làm thủ tục cấp đổi?

Những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng

Theo Điều 76 Nghị định 43/2013/NĐ-CP, thủ tục cấp đổi được quy định tại như sau:

Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.”

Trình tự thủ tục cấp đổi

Những điều cơ bản trong trình tự cấp đổi từ sổ đỏ qua sổ hồng được quy định như sau:

Theo Thông tư 24/2014/TT/BTNMT, người có nhu cầu cấp đổi cần phải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận lên Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ bao gồm:

+) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK

+) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

– Văn phòng đăng kí đất đai có trách nhiệm nhận hồ sơ và trả kết quả. Thời gian thực hiện là không quá 7 ngày.

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về sổ hồng và sổ đỏ cũng như giúp bạn dễ dàng hơn trong việc cấp đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng.


×

Đăng ký nhận báo giá
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

×

Đăng ký nhận báo giá
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

×

Ký gửi Bất Động Sản
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin