Nhà ở xã hội đang được sử dụng không đúng mục đích

Hùng Skyland

Kết quả của Kiểm toán Nhà nước về Chương trình Nhà ở xã hội tại 2 thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy, tại 2 thành phố này có rất nhiều nhà ở xã hội được sử dụng sai đối tượng, cụ thể con số tại Vinhomes Metropolis Liễu Giai thành phố Hồ Chí Minh là 16,7{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} và Đà Nẵng là 35,5{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036}

Nhà ở xã hội không đươch sd đúng mục đích

Theo Kiểm toán Nhà nước, kết quả của việc thực hiện Chương trình nhà ở xã hội tại 2 thành phố này hiện đang đạt tỷ lệ thấp hơn so với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn này đã đề ra (với Đà Nẵng là 43{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} và thành phố Hồ Chí Minh là 22{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036}); kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hiện đang được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu về nhu cầu nhà ở xã hội của người dân; đồng thời cũng chưa ban hành kế hoạch phát triển loại hình này trong vòng 5 năm tới. Việc bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội chưa được tạo điều kiện và quan tâm đúng mức. Đơn cử như ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra, các cơ chế xác định giá bán sản phẩm này chưa chú trọng đến việc đảm bảo với sự phù hợp giữa giá bán với mức thu nhập của người mua, giữa khả năng thanh toán của các đối tượng có nhu cầu và chưa chặt chẽ trong công tác thẩm định việc xây dựng cùng với giá bán. Điều này dẫn đến việc người mua không thể tiếp cận được mức giá tốt nhất, kết quả kiểm toán cho thấy, vẫn còn khá nhiều khoản mục chi phí cấu thành nên giá bán không phù hợp quy định.

Số liệu chi tiết được kiểm toán nhà nước nêu cụ thể như sau: thành phố Hồ Chí Minh có 16,7{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} căn hộ được kiểm tra đang sử dụng không đúng đối tượng, mục đích; con số này tại Đà Nẵng là 35,5{390b47fed60f74f74b1b3a4ee60c30bb3450342a055ab3340f8d123f52b25036} số căn hộ được kiểm tra,

Nhà ở xã hội không đươch sd đúng mục đích

Theo như đánh giá của kiểm toán nhà nước, hai thành phố trên đều chưa có sự đầu tư, quan tâm đúng mức đến công tác tổ chức và đánh giá cũng như rút kinh nghiệm về tình hình triển khai nhà ở xã hội để kịp thời đề xuất đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế.

Ngoài những hạn chế trong việc thực hiện chương trình từ phía địa phương, những quy định của Chính phủ về nhà ở xã hội còn một số các bất cập như quy định về đối tượng hay tiêu chí và điều kiện mua nhà còn có những điểm chưa cụ thể, rõ ràng. Điều này dẫn đến những tiềm ẩn rủi ro xác định không đúng đối tượng; đồng thời, cơ chế xác định giá bán của nhà ở xã hội chưa có các quy định đảm bảo sự phù hợp giữa giá bán với thu nhập và khả năng thanh toán của đối tượng được mua.


×

Đăng ký nhận báo giá
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

×

Đăng ký nhận báo giá
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

×

Ký gửi Bất Động Sản
* Vui lòng điền đầy đủ thông tin